کلیدواژه:

تبلیغات اینترنتی

تعداد اسناد علمی: 109

بررسی تاثیر اخلاق کسب و کار بر اثربخشی تبلیغات اینترنتی

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری - 1397

بررسی تبلیغات تعاملی در جهان " رویکردی فراتر از کاربرد عناصربصری در تبلیغات "

دانشجو: کتایون بازیار ، استاد راهنما: کامران افشار مهاجر ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه هنر تهران - پردیس بین‌المللی فارابی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

انتشارتبلیغات وتاثیر آن بر روی کاربران در شبکه های اجتماعی

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی چشم انداز1420 و پیشرفت های تکنولوژیک مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (60)
کتاب (25)
پایان‌نامه (18)
مقاله نشریه (6)
محل نشر
پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری (3)
دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه (2)
نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات (2)
هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی (2)
اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد (1)
اولین همایش بین المللی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد محیط زیست (1)
اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت (1)
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار (1)
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی (1)
اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار در کشاورزی، محیط زیست، گردشگری و منابع طبیعی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات