کلیدواژه:

تبلیغات اینترنتی

تعداد اسناد علمی: 105

بررسی تبلیغات تعاملی در جهان " رویکردی فراتر از کاربرد عناصربصری در تبلیغات "

استاد راهنما: کامران افشار مهاجر ، دانشجو: کتایون بازیار ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه هنر تهران - پردیس بین‌المللی فارابی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

انتشارتبلیغات وتاثیر آن بر روی کاربران در شبکه های اجتماعی

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی چشم انداز1420 و پیشرفت های تکنولوژیک مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (56)
کتاب (25)
پایان‌نامه (18)
مقاله نشریه (6)
محل نشر
دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه (2)
نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات (2)
هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی (2)
اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد (1)
اولین همایش بین المللی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد محیط زیست (1)
اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت (1)
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار (1)
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی (1)
اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار در کشاورزی، محیط زیست، گردشگری و منابع طبیعی (1)
اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات