کلیدواژه:

تبلیغات و بازاریابی

تعداد اسناد علمی: 6

بررسی عوامل موثر بر جذب گردشگر ورزش های آبی در شهرهای ساحلی مازندران

استاد راهنما: فرزاد غفوری ، استاد مشاور: افشار هنرور ، دانشجو: رفیعه نعمت پور ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 1390 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (3)
مقاله نشریه (2)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
اخلاق و تاریخ پزشکی (1)
اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی (1)
مدیریت و توسعه ورزش (1)
همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری (1)
یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات