کلیدواژه:

تجارب زیسته

تعداد اسناد علمی: 29

مقاله کنفرانس بررسی تجارب زیسته مدیران در زمینه سرمایه اجتماعی

نویسنده: پوپک خلقت دوست ،
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا - 1397

پایان‌نامه تجارب زیسته اعضای تیم احیا و خانواده بیمار از حضور خانواده حین احیای قلبی ریوی: یک مطالعه پدیده شناسی تفسیری

استاد راهنما: هادی حسن خانی ، استاد مشاور: آزاد رحمانی ، دانشجو: حمیدرضا حریریان ،
دولتی - وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز - دانشکده پرستاری و مامایی - 1396 - [دکترای تخصصی (PhD)]

مقاله کنفرانس برساخت معنایی هوش فرهنگی رفتاری بر مبنای تجارب زیسته داوران ورزشی بین المللی ایران

دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (14)
مقاله نشریه (11)
پایان‌نامه (4)
محل نشر
حیات (2)
اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی اموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان (1)
تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی (1)
حکیم (1)
دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1)
دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی (1)
دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی (1)
روش شناسی علوم انسانی (1)
سلامت اجتماعی (1)
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات