کلیدواژه:

تجارت بین‌المللی

تعداد اسناد علمی: 203

بررسی نقش بیمه گر در قراردادهای بیمه تجارت بین المللی

نویسنده: مرضیه امامی ،
مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی - 1396

بررسی رابطه تجارت بین الملل با حمل و نقل دریایی

مقاله کنفرانس: هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز - 1396

مطالعه زمینه‌ای دیپلماسی تجاری جمهوری اسلامی ایران و شرق آفریقا

استاد راهنما: حمزه خواستار ، دانشجو: سجاد خدادادی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه خوارزمی - دانشکده مدیریت و حسابداری - 1395 - [کارشناسی ارشد]

نمودی از جهانی سازی اقتصادی ؛ تجارت بین المللی

نویسنده: رضا حسنوند ،
مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز - 1395

چارچوبی برای شفافیت در تجارت بین المللی

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین - 1395

حقوق حمل ونقل و ترانزیت بین المللی

مقاله کنفرانس: نخستین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (160)
مقاله کنفرانس (31)
مقاله نشریه (12)
محل نشر
حقوق ملل (3)
دومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی (3)
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری (2)
اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار (1)
اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد (1)
اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و امار در مطالعات کاربردی (1)
تحقیقات اقتصادی (1)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (1)
دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران (1)
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات