کلیدواژه:

تجارت خارجی

تعداد اسناد علمی: 164

پویایی و کیفیت تجارت درون صنعت ایران

استاد راهنما: سعید راسخی ، استاد مشاور: امیرمنصور طهرانچیان ، دانشجو: مجید محمدرضایی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم اقتصادی و اداری - 1396 - [کارشناسی ارشد]

بررسی اثر سرمایه انسانی، مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد ARDL

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی - 1396

بیکاری منطقه ای و تجارت خارجی در اقتصاد ایران

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی - 1396

بررسی فرصت‌ها و موانع تجارت محصولات فاسدشدنی ایران: موردکاوی بندر بوشهر

استاد راهنما: پرویز باورصاد ، دانشجو: بیتا تنگستانی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه خلیج فارس - دانشکده علوم و فنون دریایی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (81)
مقاله کنفرانس (42)
مقاله نشریه (41)
محل نشر
پژوهش های اقتصادی ایران (4)
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی (3)
تاریخ روابط خارجی (3)
نظریه های کاربردی اقتصاد (3)
پژوهشنامه اقتصادی (3)
اقتصاد تطبیقی (2)
تحقیقات اقتصاد کشاورزی (2)
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری (2)
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری (2)
مطالعات اوراسیای مرکزی (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات