کلیدواژه:

تحقیق

تعداد اسناد علمی: 394

علم از دیدگاه مولانا

مقاله نشریه: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » 159-158، شماره 0، تابستان 1380
کلیدواژه: تحقیق ، تقلید ، ظنّ ، علم ، یقین

بررسی نقش فعالیت های آزمایشگاهی در رشد خلاقیت و یادگیری دانش آموزان

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران - 1397

بررسی راه های مناسب تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق در دوره ابتدایی دردبستان یعقوب لیث شهرستان زهک

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی - 1397

چگونه توانستم دانش آموزانم را به تحقیق و پژوهش تشویق کنم

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی از نگاه معلم - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (215)
مقاله کنفرانس (76)
مقاله نشریه (55)
پایان‌نامه (48)
محل نشر
ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری (8)
دانشگاه علوم پزشکی ایلام (3)
کنگره پیشگامان پیشرفت (3)
اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم (2)
اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی (2)
اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری (2)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (2)
دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا) (2)
رشد فناوری (2)
ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات