کلیدواژه:

تحول

تعداد اسناد علمی: 449

آموزش و توسعه پایدار

نویسنده: پریسا آذریون ،
مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397
کلیدواژه: آموزش ، توسعه پایدار ، تحول

رویکرد تحول گرایانه به آموزش الکترونیکی موردکاوی دیدگاه دبیران متوسطه منطقه تبادکان مشهد

مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

بررسی سیر تحولات کالبدی (کرونولوژی) مجموعه سلطان محمود بندر آباد

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی - 1397

نیمایوشیج نظریه پرداز شعر مدرن ایران در قرن بیستم

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ - 1397

نقش مدیریت دانش دربهبود و تحول سازمانهای امروزی

نویسنده: منیره کتابچی ،
مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی - 1397

تحول و توسعه در صنعت گردشگری با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (253)
مقاله نشریه (99)
پایان‌نامه (97)
محل نشر
چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران (6)
اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار (5)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (5)
اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری (5)
دومین همایش ملی تربیت بدنی (4)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی و توسعه اقتصادی (4)
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (4)
روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی (4)
پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت (4)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نواوری و تولید ملی (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات