کلیدواژه:

تحول

تعداد اسناد علمی: 462

مقاله کنفرانس بررسی مضامین اشعار رجزی با تاکید بر تطبیق عصر جاهلی و اسلامی

پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) - 1398
کلیدواژه: رجز ، تحول ، معانی ، ارزش

مقاله کنفرانس بررسی مضامین رجز های عاشورا با تاکید بر آموزه های ناب اسلامی

پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) - 1398
کلیدواژه: رجز ، تحول ، معانی ، ارزش

مقاله کنفرانس اثرات تربیتی گزاره های نخبگی در تحول اجتماعی بر مبنای آموزه های دینی

پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی - 1397

مقاله کنفرانس تحول مکتب خانه در ایران از شکوفایی تا زوال

پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی - 1397

مقاله کنفرانس تحول و توسعه در صنعت گردشگری با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات

اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی - 1397

مقاله کنفرانس نقش مدیریت دانش دربهبود و تحول سازمانهای امروزی

نویسنده: منیره کتابچی ،
سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی - 1397

مقاله کنفرانس آموزش و توسعه پایدار

نویسنده: پریسا آذریون ،
ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397
کلیدواژه: آموزش ، توسعه پایدار ، تحول
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (266)
مقاله نشریه (99)
پایان‌نامه (97)
محل نشر
چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران (6)
اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار (5)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (5)
اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری (5)
دومین همایش ملی تربیت بدنی (4)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی و توسعه اقتصادی (4)
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (4)
روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی (4)
پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت (4)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نواوری و تولید ملی (3)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات