کلیدواژه:

تراضی

تعداد اسناد علمی: 12

بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن

مقاله نشریه: مقالات و بررسیها » دوره 71، شماره 0، تابستان 1381

بررسی نقش و شرایط و اوصاف تراضی در تشکیل عقود و قراردادها

دانشجو: سمیه احمدی ، استاد راهنما: علیرضا رجب زاده ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: تراضی ، عقد ، قرارداد

بررسی دیدگاه صاحب جواهر، شیخ انصاری و امام خمینی ( ره ) درخصوص آیه ی تِجارَهً عَنْ تَراضٍ

استاد راهنما: سیدعلی اصغر موسوی رکنی ، دانشجو: آزاده سپاسی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

ادله عمومی قراردادها

مقاله نشریه: فقه اهل بیت » تابستان و پاييز 1390  شماره66-67
کلیدواژه: تجارت ، عقد ، استثناء ، باطل ، تراضی
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله نشریه (8)
پایان‌نامه (3)
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
حقوقی دادگستری (1)
فقه اهل بیت (1)
قضاوت (1)
مطالعات اسلامی (1)
مطالعات حقوق خصوصی (1)
مقالات و بررسیها (1)
پژوهش حقوق خصوصی (1)
پژوهشنامه متین (1)
کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات