کلیدواژه:

تراضی

تعداد اسناد علمی: 14

مقاله نشریه بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن

نشریه مقالات و بررسیها » دوره 71، شماره 0، تابستان 1381

مقاله کنفرانس بازپژوهی ادله اثبات تعدیل قضایی در فقه امامیه و حقوق ایران

سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس تامین توافقی حقوق مالکانه (نقش قرارداد در تملک اراضی اشخاص در طرح های عمومی و عمرانی)

نویسنده: امید محمدی ،
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1397

پایان‌نامه بررسی نقش و شرایط و اوصاف تراضی در تشکیل عقود و قراردادها

استاد راهنما: علیرضا رجب زاده ، دانشجو: سمیه احمدی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: تراضی ، عقد ، قرارداد

پایان‌نامه بررسی دیدگاه صاحب جواهر، شیخ انصاری و امام خمینی ( ره ) درخصوص آیه ی تِجارَهً عَنْ تَراضٍ

استاد راهنما: سیدعلی اصغر موسوی رکنی ، دانشجو: آزاده سپاسی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله نشریه (8)
مقاله کنفرانس (3)
پایان‌نامه (3)
محل نشر
حقوقی دادگستری (1)
سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی (1)
فقه اهل بیت (1)
قضاوت (1)
مطالعات اسلامی (1)
مطالعات حقوق خصوصی (1)
مقالات و بررسیها (1)
پژوهش حقوق خصوصی (1)
پژوهشنامه متین (1)
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات