کلیدواژه:

تزیینات وابسته

تعداد اسناد علمی: 3

مقاله کنفرانس نگرشی بر شوادان های شهرستان دزفول و شوشتر

اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) - 1395

مقاله نشریه بررسی معماری دوره ی قاجار

نویسنده: محمدرضا کمالی ،
نشریه دانش مرمت و میراث فرهنگی » سال 1389 - شماره 5
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (2)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) (1)
دانش مرمت و میراث فرهنگی (1)
کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات