کلیدواژه:

تسلیم

تعداد اسناد علمی: 71

مقاله کنفرانس کارکردهای اخلاقی صفت تسلیم در صحیفه سجادیه

دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی - 1397

مقاله کنفرانس فقر و فنااز منظر عطار و مولانا

نخستین همایش ملی اخلاق و عرفان در ادب فارسی - 1397
کلیدواژه: فقر ، فنا ، عطار ، مولانا ، تسلیم

مقاله کنفرانس بررسی رفتار اتصال نیمه صلب خمشی تیر به ستون فولادی تحت بار آتش

پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری - 1396

مقاله کنفرانس بررسی تملیک در بیع کلی فی الذمه درحقوق ایران

نویسنده: وحید عظیمی ،
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

مقاله کنفرانس بررسی تملیک در بیع کلی فی الذمه درحقوق مصر

نویسنده: وحید عظیمی ،
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

مقاله کنفرانس تفاوت قبض وتسلیم در عقود وایقاعات

سومین کنفرانس ملی علوم انسانی - 1396
کلیدواژه: قبض ، تسلیم ، عمل حقوقی ، عقد ، ایقاع

مقاله کنفرانس بررسی آثار تسلیم کالا بر عقد بیع در حقوق داخلی و بین المللی

کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی - 1396
کلیدواژه: بیع ، ضمان معاوضی ، تسلیم ، عقد

مقاله کنفرانس آسیب شناسی تعامل دانش آموزان با مسیولین مدرسه از دیدگاه خبرگان

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (29)
مقاله نشریه (22)
پایان‌نامه (19)
کتاب (1)
محل نشر
مطالعات حقوق تطبیقی (2)
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی (2)
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (2)
اموزه های قرانی (1)
اولین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی (1)
حقوق خصوصی (1)
دانش سیاسی (1)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (1)
دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی (1)
دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات