کلیدواژه:

تسلیم

تعداد اسناد علمی: 69

بررسی رفتار اتصال نیمه صلب خمشی تیر به ستون فولادی تحت بار آتش

مقاله کنفرانس: پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری - 1396

بررسی تملیک در بیع کلی فی الذمه درحقوق ایران

نویسنده: وحید عظیمی ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

بررسی تملیک در بیع کلی فی الذمه درحقوق مصر

نویسنده: وحید عظیمی ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

آسیب شناسی تعامل دانش آموزان با مسیولین مدرسه از دیدگاه خبرگان

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396

بررسی آثار تسلیم کالا بر عقد بیع در حقوق داخلی و بین المللی

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی - 1396
کلیدواژه: بیع ، ضمان معاوضی ، تسلیم ، عقد

تفاوت قبض وتسلیم در عقود وایقاعات

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی علوم انسانی - 1396
کلیدواژه: قبض ، تسلیم ، عمل حقوقی ، عقد ، ایقاع

بررسی ماهیت و آثار معاملات تملیک در مقام وفا

استاد راهنما: سام محمدی ، استاد مشاور: سید حسن حسینی مقدم ، دانشجو: مصطفی تقوی طلب بابلی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه شمال - 1395 - [کارشناسی ارشد]

تسلیم

کتاب: توسعه دانش - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (27)
مقاله نشریه (22)
پایان‌نامه (19)
کتاب (1)
محل نشر
مطالعات حقوق تطبیقی (2)
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی (2)
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (2)
اموزه های قرانی (1)
اولین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی (1)
حقوق خصوصی (1)
دانش سیاسی (1)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (1)
دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق (1)
دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات