کلیدواژه:

تسلیم کالای جانشین

تعداد اسناد علمی: 2
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (1)
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
حقوقی بین المللی (1)
چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات