کلیدواژه:

تسهیلات بانک مسکن

تعداد اسناد علمی: 1

بررسی تأثیر تسهیلات پرداختی بانک مسکن به بخش مسکن بر ارزش افزوده این بخش

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده مدیریت و اقتصاد - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات