کلیدواژه:

تصویر بدنی

تعداد اسناد علمی: 159

مقاله کنفرانس مقایسه ی عزت نفس و تصویر بدنی متقاضیان جراحی زیبای با افراد غیر متقاضی

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی، میزان عزت نفس و افسردگی زنان یائسه 48 تا 60 سال

کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر - 1397

مقاله کنفرانس رابطه تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی در دانش آموزان

کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر - 1397

مقاله کنفرانس رابطه تصویر بدنی و عزت نفس در دانش آموزان

کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر - 1397
کلیدواژه: تصویر بدنی ، عزت نفس.
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (76)
پایان‌نامه (44)
مقاله نشریه (39)
محل نشر
چهارمین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری (4)
دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی (3)
همایش بین المللی تربیت بدنی و ورزش (3)
کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر (3)
اصول بهداشت روانی (2)
دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی (2)
روانشناسی سلامت (2)
سلامت اجتماعی (2)
سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (2)
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات