کلیدواژه:

تعارض قوانین

تعداد اسناد علمی: 84

اثبات قانون خارجی درایران وانگلیس

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

قانون حاکم بر روابط والدین با فرزندان در حقوق ایران و انگلیس

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396

مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور

مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1396

تعارض قوانین در ازدواج و طلاق

مقاله کنفرانس: همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی - 1396

بررسی تطبیقی احاله در حقوق ایران و انگلیس

استاد راهنما: محمود امامی ، استاد مشاور: علی محمدزاده ، دانشجو: مریم قزوینی فیروز ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه علامه محدث نوری - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (36)
پایان‌نامه (25)
مقاله نشریه (23)
محل نشر
همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی (5)
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (4)
حقوق تطبیقی (نامه مفید) (3)
سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در اغاز هزاره سوم (3)
حقوق خصوصی (2)
فقه و مبانی حقوق اسلامی (2)
قضاوت (2)
همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی (2)
پژوهش حقوق خصوصی (2)
اخلاق پزشکی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات