کلیدواژه:

تعارض قوانین

تعداد اسناد علمی: 88

اثبات قانون خارجی درایران وانگلیس

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

تعارض قوانین در احوال شخصیه

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

تعارض قوانین در رابطه ابوین و اولاد در حقوق بین الملل خصوصی ایران و کشورهای اسلامی

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

قانون حاکم بر روابط والدین با فرزندان در حقوق ایران و انگلیس

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396

مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور

مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1396

صلاحیت محاکم ایرانی در مسوولیت مدنی بین المللی

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران - 1396

قانون حاکم در دعاوی مسوولیت مدنی بین المللی

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (40)
پایان‌نامه (25)
مقاله نشریه (23)
محل نشر
همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی (5)
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (4)
حقوق تطبیقی (نامه مفید) (3)
سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در اغاز هزاره سوم (3)
حقوق خصوصی (2)
فقه و مبانی حقوق اسلامی (2)
قضاوت (2)
همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی (2)
پژوهش حقوق خصوصی (2)
چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارامدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات