کلیدواژه:

تقدیر

تعداد اسناد علمی: 41

مقاله کنفرانس بررسی و تحلیل همه جانبه بداء و گستره آن در قرآن وحدیث

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی - 1396
کلیدواژه: قرآن ، حدیث ، بداء ، نسخ ، تقدیر ، قضا و قدر.

پایان‌نامه بررسی احکام لیله القدر در شریعت اسلام

استاد راهنما: سهیلا رستمی ، استاد مشاور: فرزاد پارسا ، دانشجو: گونا احمدنژاد ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه کردستان - 1396 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس تاثير تقدير در ترسيم سيماي قهرمانان اسطوره

گردهمايي سراسري انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران - 1395

پایان‌نامه نقش عوامل انسانی و تقدیر الهی در رزق انسان و بررسی رابطه آن ها در روایات

دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: رزق و روزی ، تقدیر

مقاله کنفرانس کارکردهای مختلف تقدیر در دوره های سه گانه ی شاهنامه

همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی - 1394
کلیدواژه: تقدیر ، اسطوره ، حماسه ، تاریخ
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (23)
پایان‌نامه (12)
مقاله کنفرانس (6)
محل نشر
گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران (2)
ادب پژوهی (1)
ادبیات تطبیقی (1)
ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها (1)
تاریخ و فرهنگ (1)
تحقیقات کلامی (1)
خردنامه صدرا (1)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (1)
دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی (1)
دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات