کلیدواژه:

تلویزیون

تعداد اسناد علمی: 397

نقش رسانه در ترغیب و تشویق کودکان به نماز

نویسنده: زهره فروزش ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی - 1397

تاثیر تلویزیون بر تجاری سازی ورزش

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

تاثیر تماشای تلویزیون بر کیفیت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر زاهدان

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

اشاعه فرهنگ نیکوکاری در جامعه توسط رسانه های دسته جمعی

مقاله کنفرانس: دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی - 1397

بررسی نقش رسانه ( اینترنت و تلویزیون ) بر هویت دینی دانشجویان مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

بررسی میزان اعتماد دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز به تبلیغات تلویزیون ایران

استاد راهنما: نسیم مجیدی قهرودی ، دانشجو: محمد علی اصالتی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: تبلیغات ، تلویزیون
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (167)
مقاله نشریه (124)
مقاله کنفرانس (93)
کتاب (13)
محل نشر
پژوهش های ارتباطی (15)
مطالعات فرهنگ - ارتباطات (10)
رسانه و فرهنگ (6)
علوم خبری (6)
تحقیقات فرهنگی ایران (5)
مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی (4)
مطالعات فرهنگی و ارتباطات (4)
نظم و امنیت انتظامی (4)
سومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه (3)
مدیریت ورزشی (3)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات