کلیدواژه:

تلویزیون

تعداد اسناد علمی: 389

مطالعه چگونگی خلق فانتزی در برنامه های کودک تلویزیون با مطالعه موردی قصه های تابه تا (زی زی گولو) و کلاه قرمزی

استاد راهنما: احمد سفلایی ، دانشجو: مهدی حسن پور ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: فانتزی ، تلویزیون

جلوه های بصری ( VFX ) در پیام های بازرگانی تلویزیونی دو دهه اخیر ایران (1395– 1374 خورشیدی )

استاد راهنما: آناهیتا مقبلی ، استاد مشاور: امیر حسن ندایی ، دانشجو: شهرزاد شاه حسینی ،
پایان‌نامه: دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده هنر و معماری - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه برای فهم موانع شکل گیری تولید ژانر کمدی سیتکام در سیمای جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما: علی طهماسبی ، دانشجو: محمد صالحی ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان و نوجوانان

دانشجو: سعید رحیم زاد جدا ، استاد مشاور: غلامرضا آذری ، استاد راهنما: نصراله اسکندری ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (167)
مقاله نشریه (124)
مقاله کنفرانس (85)
کتاب (13)
محل نشر
پژوهش های ارتباطی (15)
مطالعات فرهنگ - ارتباطات (10)
رسانه و فرهنگ (6)
علوم خبری (6)
تحقیقات فرهنگی ایران (5)
مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی (4)
مطالعات فرهنگی و ارتباطات (4)
نظم و امنیت انتظامی (4)
سومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه (3)
مدیریت ورزشی (3)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات