کلیدواژه:

تملیک

تعداد اسناد علمی: 25

وفای به عهد

نویسنده: احمد باقری ،
مقاله نشریه: مقالات و بررسیها » دوره 63، شماره 0، تابستان 1377

بررسی تملیک در بیع کلی فی الذمه درحقوق ایران

نویسنده: وحید عظیمی ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

بررسی تملیک در بیع کلی فی الذمه درحقوق مصر

نویسنده: وحید عظیمی ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

بررسي فقهي ماهيت حقوقي نفقه زوجه در مذاهب خمسه

مقاله کنفرانس: كنفرانس سالانه پژوهش هاي حقوقي و قضايي - 1396

بررسی ماهیت و آثار معاملات تملیک در مقام وفا

استاد راهنما: سام محمدی ، استاد مشاور: سید حسن حسینی مقدم ، دانشجو: مصطفی تقوی طلب بابلی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه شمال - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مدیریت اجاره در مراکز تجاری چند منظوره

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول - 1395

تملیکی بودن عقد بیع

نویسنده: محمد گودرزی ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395

تبیین نقش شراکت استراتژیک در خلق مزیت رقابتی پویا

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت - 1394

تملیک تدریجی در فقه وحقوق ایران

استاد راهنما: ابراهیم دلشاد ، استاد مشاور: عزیزاله فهیمی ، دانشجو: محمدعلی کنجوری ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد قم - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

تملیک و تملک اراضی توسط سازمان ملی زمین و مسکن و تامین نصابهای مالکانه در نظام حقوقی ایران

پدیدآور: احسان حسینی کینکی ، استاد مشاور: محمدیار ارشدی ، استاد راهنما: رضا طجرلو ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (9)
مقاله کنفرانس (8)
پایان‌نامه (8)
محل نشر
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی (2)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (1)
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (1)
بانوان شیعه (1)
دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت (1)
فقه و اصول (1)
فقه و تاریخ تمدن (1)
قضاوت (1)
مطالعات اسلامی (1)
مطالعات فقه و حقوق اسلامی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات