کلیدواژه:

تملیک

تعداد اسناد علمی: 26

مقاله نشریه وفای به عهد

نویسنده: احمد باقری ،
نشریه مقالات و بررسیها » دوره 63، شماره 0، تابستان 1377

مقاله کنفرانس ملاحضاتی پیرامون ابراء

دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی - 1397
کلیدواژه: ابراء ، اسقاط ، تملیک ، هبه دین

مقاله کنفرانس بررسی تملیک در بیع کلی فی الذمه درحقوق ایران

نویسنده: وحید عظیمی ،
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

مقاله کنفرانس بررسی تملیک در بیع کلی فی الذمه درحقوق مصر

نویسنده: وحید عظیمی ،
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

مقاله کنفرانس مدیریت اجاره در مراکز تجاری چند منظوره

کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول - 1395

مقاله کنفرانس تملیکی بودن عقد بیع

نویسنده: محمد گودرزی ،
اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395

پایان‌نامه بررسی ماهیت و آثار معاملات تملیک در مقام وفا

استاد راهنما: سام محمدی ، استاد مشاور: سید حسن حسینی مقدم ، دانشجو: مصطفی تقوی طلب بابلی ،
غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه شمال - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس مقایسه و تفاوت عقد قرض وعقد عاریه در حقوق ایران

نویسنده: نسترن مشایخ ،
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق - 1393
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (9)
مقاله کنفرانس (9)
پایان‌نامه (8)
محل نشر
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی (2)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (1)
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (1)
بانوان شیعه (1)
دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت (1)
دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی (1)
فقه و اصول (1)
فقه و تاریخ تمدن (1)
قضاوت (1)
مطالعات اسلامی (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات