کلیدواژه:

تنش

تعداد اسناد علمی: 1709

تاثیر ایندول بوتیریک اسید بر عملکرد و وزن تر و خشک کاهو تحت تنش آلومینیوم کلراید در سیستم کشت هیدروپونیک

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران - 1397
کلیدواژه: کاهو ، تنش ، عملکرد ، وزن تر ، وزن خشک
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (873)
مقاله کنفرانس (664)
مقاله نشریه (172)
محل نشر
یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات (17)
سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران (12)
اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی (10)
اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی (9)
دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر (9)
دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار (9)
اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی (7)
نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات (7)
همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی (7)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (7)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات