کلیدواژه:

تهیه کننده

تعداد اسناد علمی: 6

تحلیل قراردادهای بازیگری سینما در حقوق ایران و آمریکا

دانشجو: فرناز عظیمی ، استاد مشاور: محمّد عزیزی ، استاد راهنما: جلال سلطان احمدی ،
پایان‌نامه: دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بررسی مردم‏نگارانه آیین‏های تهیه در رادیو تهران

دانشجو: معصومه اسمعیل نژاد ، استاد مشاور: ویدا همراز ، استاد راهنما: عبدالله گیویان ،
پایان‌نامه: سایر - دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - 1387 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
پایان‌نامه (6)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات