کلیدواژه:

توثیق

تعداد اسناد علمی: 17

بررسی جایگاه ترهین و توثیق اموال فکری در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی - 1396

بررسى دلالت الفاظ مدح و ذم در کتب رجال و درایه

دانشجو: محمد محمدعلی ، استاد راهنما: ابو طالب على نژاد ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - پژوهشکده علوم اسلامی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

موانع توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم - 1395
کلیدواژه: توثیق ، اسناد تجاری ، رهن

بررسی اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی - 1395

آثار توثیق سهام شرکت های سهامی

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد حقوق و علوم انسانی - 1395

بررسی تطبیقی توثیق سهام در فقه مقارن و حقوق موضوعه

استاد راهنما: علیرضا پوربافرانی ، استاد مشاور: سیدمحمد صدری ، دانشجو: محسن رضا مصدق خواه ،
پایان‌نامه: دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - مرکز پیام نور تهران - دانشکده علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: سهـام ، توثیق ، رهن ، اسناد تجاری

بررسی و تحلیل علم امام از دیدگاه صدوق، کلینی . مفید

استاد راهنما: احمد رضا شاهرخی ، دانشجو: علی کرم زاده ، استاد مشاور: عسگر دیرباز ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (9)
مقاله کنفرانس (5)
پایان‌نامه (3)
محل نشر
حدیث اندیشه (1)
حدیث پژوهی (1)
حقوق پزشکی (1)
سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در اغاز هزاره سوم (1)
علوم قران و حدیث (1)
مطالعات فقه و حقوق اسلامی (1)
پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی (1)
پژوهشنامه بازرگانی (1)
پژوهشنامه متین (1)
چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات