کلیدواژه:

توربین بخار

تعداد اسناد علمی: 72

مقاله کنفرانس بررسی عملکرد پارامترهای موثر بر سیکل رانکین سیستم تولید همزمان قدرت و گرما

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک - 1397

پایان‌نامه تحلیل جریان در طبقات آخر توربین بخار

استاد راهنما: سعادت زیرک ، دانشجو: علی حاجی نجفی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی مکانیک - 1396 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس مطالعه تخریب اگزرژی اجزای مختلف سیکل ترکیبی کلکتور خورشیدی و توربین بخار

دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (47)
پایان‌نامه (24)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق (3)
کنفرانس بین المللی برق (3)
اولین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی (2)
بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (2)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی (1)
اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی (1)
اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی (1)
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (1)
بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق (1)
بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات