کلیدواژه:

توسعه

تعداد اسناد علمی: 4946

اقتصاد سیاسی ترکیه در فاصلة سالهای 1950-1920

مقاله نشریه: دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران » دوره 54، شماره 0، زمستان 1380

بررسی تحقیقات اجتماعی در جوامع رو به توسعه با تأکید بر ایران

مقاله نشریه: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره 157، شماره 0، بهار 1380

راهبردهایی در ارتباط با تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار

مقاله نشریه: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره 157، شماره 0، بهار 1380

سیری در مفاهیم وابعاد مختلف توسعه

مقاله نشریه: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره 156، شماره 0، زمستان 1379

نقش اسلام در توسعه علوم پزشکی

نویسنده: جواد نعمتی ،
مقاله نشریه: فصلنامه پژوهشنامه مطالعات راهبردي علوم انساني و اسلامي » 14
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (3373)
پایان‌نامه (851)
مقاله نشریه (722)
محل نشر
کنگره پیشگامان پیشرفت (60)
اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار (45)
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار (36)
اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار (33)
اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (31)
اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا (25)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی و توسعه اقتصادی (25)
دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (24)
اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز (23)
اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار (22)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات