کلیدواژه:

توسعه اقتصادی

تعداد اسناد علمی: 2199

بررسی نقش ساختارمالی بر کیفیت نهادی

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده علوم اقتصادی - 1400 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تطبیقی برنامه ریزی سیاسی و اقتصادی ایران و ترکیه جهت دستیابی به توسعه پایدار

استاد راهنما: حشمت اله فلاحت پیشه ، استاد مشاور: حمید صالحی ، دانشجو: ایوب حسینی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم سیاسی - 1400 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تاثیرات افزایش کمی و کیفی زیر ساخت های تکنولوژیک و فناورانه آموزش غیر رسمی بر توسعه اقتصادی

مقاله کنفرانس: همایش استانی نقش تربیت غیررسمی در تعلیم و تربیت برنامه درسی پژوهش مبنا(از ضرورت تا التزام) - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1144)
پایان‌نامه (822)
مقاله نشریه (209)
کتاب (24)
محل نشر
کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی (24)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی و توسعه اقتصادی (23)
کنگره پیشگامان پیشرفت (19)
اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی (16)
اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار (16)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (12)
اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) (11)
اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (10)
همایش ملی توسعه روستایی (10)
کنفرانس ملی کارافرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان (10)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات