کلیدواژه:

توسعه روستایی

تعداد اسناد علمی: 2104

نقش شاخص های توسعه پایدار در توسعه روستا

مقاله کنفرانس: کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397

بررسی و مطالعه برنامه 1OVOP درکشورهای آس آن به عنوان جایگزین توسعه

نویسنده: زری قاسمیان ،
مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی - 1397

بررسی نقش کارآفرینی روستایی در توسعه روستایی

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست - 1397

کشاورزی پایدار و نقش آن در توسعه روستایی و امنیت غذایی

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی - 1397

رابطه بین کیفیت کاری روستاییان در توسعه پایدار اقتصاد با رویکرد مهاجران در توسعه روستایی

مقاله کنفرانس: یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1180)
پایان‌نامه (492)
مقاله نشریه (423)
کتاب (9)
محل نشر
همایش ملی توسعه روستایی (58)
روستا و توسعه (53)
اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار (37)
اقتصاد فضا و توسعه روستایی (34)
اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (33)
همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404 (30)
پژوهش و برنامه ریزی روستایی (30)
اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار (29)
اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی (26)
برنامه ریزی منطقه ای (22)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات