کلیدواژه:

توسعه متوازن

تعداد اسناد علمی: 26

مقاله کنفرانس مدیریت بحران در راستای برنامه ریزی شهری با استفاده از روش swot

پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری - 1396

مقاله کنفرانس بررسی نقش حسابداری در آموزش تجارت بر راستای توسعه اجتماعی متوازن

کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم - 1395

مقاله کنفرانس نابرابری اجتماعی در ایران از نگاه تقسیمات کشوری

نویسنده: حسن کاظمی نیا ،
اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (24)
مقاله نشریه (2)
محل نشر
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (1)
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار (1)
اولین همایش ملی راه اهن سریع السیر در ایران (1)
اولین همایش ملی رویکردهای نوین امایش سرزمین در ایران (1)
اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری (1)
اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق ابی (1)
تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی(پیام کتابخانه سابق) (1)
دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت امایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت (1)
دومین همایش بین المللی انجمن اموزش عالی ایران (1)
دومین همایش ملی رویکردهای نوین امایش سرزمین در ایران (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات