کلیدواژه:

توسعه پایدار

تعداد اسناد علمی: 12061

توسعه پایدار و مسؤولیت برنامه ریزان شهری در قرن بیست و یکم

مقاله نشریه: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره 160، شماره 0، زمستان 1380

صنعت توریسم و توسعه پایدار نمادی از مدیریت پویا

نویسنده: دکتر گوئل کهن ،
مقاله نشریه: محیط شناسی » دوره 24، شماره 21 (محیط شناسی)، تابستان 1377

بررسی عوامل موثر بر توسعه پایدار سیستم حمل و نقل شهری - مطالعه موردی: شهر تهران

استاد راهنما: عبدالرسول قاسمی ، استاد مشاور: حمید آماده ، دانشجو: راحله احمدلو ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد - 1398 - [کارشناسی ارشد]

برنامه ریزی توسعه پایدار شهرستان های استان اذربایجان شرقی

استاد راهنما: اصغر ضرابی ، استاد مشاور: جمال محمدی ، دانشجو: رسول بابانسب ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1398 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (10227)
پایان‌نامه (911)
مقاله نشریه (664)
کتاب (259)
محل نشر
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (167)
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار (158)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (149)
اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار (131)
اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار (126)
اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار (120)
کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری (100)
دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری (98)
چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (98)
سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری (87)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات