کلیدواژه:

توسعه پایدار

تعداد اسناد علمی: 12461

مقاله نشریه توسعه پایدار و مسؤولیت برنامه ریزان شهری در قرن بیست و یکم

نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره 160، شماره 0، زمستان 1380

مقاله نشریه صنعت توریسم و توسعه پایدار نمادی از مدیریت پویا

نویسنده: دکتر گوئل کهن ،
نشریه محیط شناسی » دوره 24، شماره 21 (محیط شناسی)، تابستان 1377

پایان‌نامه بررسی عوامل موثر بر توسعه پایدار سیستم حمل و نقل شهری - مطالعه موردی: شهر تهران

استاد راهنما: عبدالرسول قاسمی ، استاد مشاور: حمید آماده ، دانشجو: راحله احمدلو ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد - 1398 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (10621)
پایان‌نامه (911)
مقاله نشریه (664)
کتاب (265)
محل نشر
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (167)
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار (158)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (149)
اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار (131)
اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار (126)
اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار (120)
کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری (100)
دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری (98)
چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (98)
سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری (87)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات