کلیدواژه:

توسعه پایدار شهری

تعداد اسناد علمی: 1311

پایان‌نامه برنامه ریزی توسعه پایدار شهرستان های استان اذربایجان شرقی

دانشجو: رسول بابانسب ، استاد مشاور: جمال محمدی ، استاد راهنما: اصغر ضرابی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1398 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1082)
کتاب (103)
مقاله نشریه (81)
پایان‌نامه (45)
محل نشر
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار (39)
اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار (32)
اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار (29)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (27)
چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (21)
نخستین همایش توسعه شهری پایدار (17)
همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری (17)
اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار (15)
پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (15)
کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر (15)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات