کلیدواژه:

تولید معنا

تعداد اسناد علمی: 5

مقاله کنفرانس روایت پژوهی

نویسنده: صدف گلمرادی ،
دومین همایش ملی تربیت بدنی - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله کنفرانس (4)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
دومین همایش ملی تربیت بدنی (1)
فصلنامه علمی و پژوهشی علوم انسانی (1)
نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش های نوین در روانشناختی (1)
هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش (1)
کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات