کلیدواژه:

تونل انتقال اب

تعداد اسناد علمی: 42

بررسی آسیب پذیری سازه های زیرزمینی در برابر زلزله (مطالعه موردی:تونل انتقال آب جیرفت)

پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب - دانشکده مهندسی عمران - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: تونل انتقال آب ، زلزله

ارزیابی اثرات زیست محیطی انتقال آب از سرشاخه های هلیل رود به شهر کرمان

استاد راهنما: احمد عباس نژاد ، استاد مشاور: حجت الله رنجبر ، دانشجو: منصوره زنگی دارستانی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده علوم پایه - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی روش های احیای دریاچه ارومیه

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (31)
پایان‌نامه (9)
مقاله نشریه (2)
محل نشر
اولین همایش ملی مجازی علوم زمین (3)
اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق ابی (3)
هفتمین کنفرانس تونل ایران (3)
نهمین همایش ملی تونل (2)
اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی (1)
اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی (1)
دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور (1)
دومین همایش ملی بحران اب (تغییر اقلیم، اب و محیط زیست) (1)
دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران (1)
دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات