کلیدواژه:

ثبت مالکیت

تعداد اسناد علمی: 2
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (1)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
روستا و توسعه (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات