کلیدواژه:

جابجایی ازاد

تعداد اسناد علمی: 220

مقاله کنفرانس اثر گرمایش ژول بر جابجایی آزاد نانوسیال آب-نقره در محفظه متخلخل

بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران - 1397

مقاله کنفرانس بررسی انتقال گرما محفظه متخلخل مورب با دیوار جامد حایل

بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (131)
پایان‌نامه (65)
مقاله نشریه (24)
محل نشر
بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (9)
شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (7)
هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (6)
مهندسی مکانیک مدرس (5)
هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (5)
بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک (4)
نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک (4)
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک (3)
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (3)
دانشکده فنی دانشگاه تهران (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات