کلیدواژه:

جامعه شناسی کیفری

تعداد اسناد علمی: 6

تحلیل جامعه شناسی تطابق مجازات قتل عمد با تحولات اجتماعی ایران

استاد راهنما: عبدالرضا جوان جعفری ، استاد مشاور: سیدمهدی سیدزاده ثانی ، دانشجو: زینب نقدی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده حقوق - 1396 - [کارشناسی ارشد]

مصایب اجرایی بومی سازی مجازات خدمات عام المنفعه

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی - 1394
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
پایان‌نامه (4)
مقاله کنفرانس (2)
محل نشر
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی (1)
دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات