کلیدواژه:

جذب کننده خورشیدی سهموی

تعداد اسناد علمی: 1
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات