کلیدواژه:

جرم محال

تعداد اسناد علمی: 27

بررسی شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و افغانستان

استاد راهنما: مسعود البرزی ، استاد مشاور: محمدعلی بابائی ، دانشجو: احمدشاه شکیب ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) - دانشکده علوم اجتماعی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

شروع به جرم ،جرم عقیم و محال با نگاه به مساله تجری

مقاله کنفرانس: همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی - 1396

توجیه جرایم عقیم ومحال در حقوق کیفری ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396

نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در شروع به جرم

استاد راهنما: عبدالرضا جوان جعفری ، استاد مشاور: حسام قپانچی ، دانشجو: تکتم رحیمی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده حقوق - 1395 - [کارشناسی ارشد]

شروع به جرم در حقوق کیفری ایران

مقاله کنفرانس: نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت - 1395

جرم عقیم و جرم محال در قانون مجازات اسلامی

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (12)
پایان‌نامه (12)
مقاله نشریه (3)
محل نشر
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (2)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی (1)
اولین همایش منطقه ای اسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب کلیات) (1)
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی (1)
حقوقی دادگستری (1)
دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق (1)
سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی (1)
فقه و تاریخ تمدن (1)
نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات