کلیدواژه:

جریان ارام

تعداد اسناد علمی: 276

شبیه سازی و بهبود عملکرد پیل سوختی میکروسیالی بدون غشا

مقاله کنفرانس: بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران - 1397

توسعه روابط برای محاسبه عدد ناسلت و ضریب اصطکاک در جریان آرام نانوسیال در میکرولوله

استاد راهنما: محمود فرزانه گرد ، استاد مشاور: محمد رضا بهی ، دانشجو: محمد شکوریان پور ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی مکانیک - 1396 - [کارشناسی ارشد]

بررسی عددی جریان روی استوانه با صفحه جداگر متحرک

استاد راهنما: سید اسماعیل رضوی ، استاد مشاور: میر بیوک احقاقی بناب ، دانشجو: میلاد صیدی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مکانیک و هوافضا - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (158)
پایان‌نامه (102)
مقاله نشریه (16)
محل نشر
دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی (8)
پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (6)
بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (5)
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک (5)
سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (5)
بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک (4)
کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک (4)
اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا (3)
اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران (3)
دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات