کلیدواژه:

جریان اشفته

تعداد اسناد علمی: 301

مقاله کنفرانس بررسی انتقال حرارت گذرا در مبدل حرارتی گمانه با شبیه سازی عددی

بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران - 1397

مقاله کنفرانس بهینه سازی مهندسی مبدل حرارتی لاملا

بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (190)
پایان‌نامه (80)
مقاله نشریه (31)
محل نشر
بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک (10)
مهندسی مکانیک مدرس (7)
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (6)
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک (5)
بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (5)
هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (5)
پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت (5)
سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران (4)
هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت (4)
کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران (4)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات