کلیدواژه:

جریان تراکم ناپذیر

تعداد اسناد علمی: 49

مقاله کنفرانس بررسی کارایی الگوریتم سیمپل در تحلیل جریان تراکم ناپذیر درون یک حفره

اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (19)
پایان‌نامه (19)
مقاله نشریه (11)
محل نشر
مهندسی مکانیک مدرس (4)
دانشکده فنی دانشگاه تهران (2)
دهمین همایش انجمن هوافضای ایران (2)
مهندسی مکانیک (2)
هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (2)
اولین همایش ملی فن اوری در مهندسی کاربردی (1)
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی (1)
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک (1)
دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری (1)
دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات