کلیدواژه:

جریان دوفازی

تعداد اسناد علمی: 416

مقاله کنفرانس کاربرد میکروسیال در ساخت لنز

اولین همایش ملی فناوری های پیشرفته در مهندسی و محیط زیست - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (239)
پایان‌نامه (119)
مقاله نشریه (50)
کتاب (8)
محل نشر
مهندسی مکانیک مدرس (19)
بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک (7)
هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (6)
هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (6)
پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات) (6)
اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی (5)
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک (5)
شیمی و مهندسی شیمی ایران (5)
کنفرانس هسته ای ایران (5)
دومین همایش ملی انتقال حرارت و جرم ایران (4)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات