کلیدواژه:

جزیره

تعداد اسناد علمی: 50

نظام حقوقی جزایر در حقوق بین الملل

استاد راهنما: ابراهیم بیگ زاده ، استاد مشاور: محمدجعفر قنبری جهرمی ، دانشجو: اسماء سالاری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1399 - [کارشناسی ارشد]

حل و فصل اختلافات حاکمیت بر جزایر در پرتو آرای قضایی بین المللی

استاد راهنما: عباس کوچ نژاد ، استاد مشاور: مجتبی بابایی ، دانشجو: محمدجواد عربیان ،
پایان‌نامه: دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور استان تهران - 1395 - [دکترای تخصصی (PhD)]
کلیدواژه: جزیره ، اصل ثبات مرزها

الگوی پراکنش سنگفرش بیابانی ناشی از جریان آبراهه ای در دشت؛ ایران مرکزی

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده منابع طبیعی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

تشخیص جزیره‌ای شدن سیستم توزیع درحضور توربین‌های بادی با استفاده از روش‌های پسیو

استاد راهنما: هیرس سیدی ، استاد مشاور: سجاد توحیدی ، دانشجو: علی ایمانی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی برق و الکترونیک - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (22)
مقاله کنفرانس (16)
مقاله نشریه (12)
محل نشر
هوش مصنوعی و ابزاردقیق (3)
Civil Engineerng Infrastructures Journal (1)
اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود ان (1)
اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر (1)
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (1)
اولین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی (1)
اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی (1)
بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق (1)
بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق (1)
تاریخ روابط خارجی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات