کلیدواژه:

جمهوری اسلامی ایران

تعداد اسناد علمی: 868

رویکرد جمهوری اسلامی ایران به صلح در جهان امروز

استاد راهنما: محمد ستوده آرانی ، استاد مشاور: نجف لکزایی ، دانشجو: علی خلجی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام - دانشکده علوم سیاسی - 1399 - [کارشناسی ارشد]

تاثیرات استقلال کردستان عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و مباحثی پیرامون آن

نویسنده: مهرداد برون ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

نقش حقوق عمومی اقتصاد در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (364)
مقاله نشریه (289)
مقاله کنفرانس (215)
محل نشر
افاق امنیت (11)
سیاست خارجی (11)
مطالعات اسیای مرکزی و قفقاز (11)
مطالعات راهبردی (11)
دانش سیاسی (10)
سیاست دفاعی (10)
تحقیقات سیاسی بین المللی (9)
راهبرد (9)
سیاست (9)
پژوهشنامه انقلاب اسلامی (9)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات