کلیدواژه:

جمهوری اسلامی ایران

تعداد اسناد علمی: 865

رویکرد جمهوری اسلامی ایران به صلح در جهان امروز

دانشجو: علی خلجی ، استاد مشاور: نجف لکزایی ، استاد راهنما: محمد ستوده آرانی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام - دانشکده علوم سیاسی - 1399 - [کارشناسی ارشد]

تاثیرات استقلال کردستان عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و مباحثی پیرامون آن

نویسنده: مهرداد برون ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

یمن در روابط منطقه ای عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران(۱۹۷۹-۲۰۱۶)

دانشجو: علی ظهرابی ، استاد مشاور: مختار صالحی ، استاد راهنما: حسین رفیعی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (364)
مقاله نشریه (288)
مقاله کنفرانس (213)
محل نشر
افاق امنیت (11)
سیاست خارجی (11)
مطالعات اسیای مرکزی و قفقاز (11)
مطالعات راهبردی (11)
دانش سیاسی (10)
سیاست دفاعی (10)
تحقیقات سیاسی بین المللی (9)
راهبرد (9)
سیاست (9)
پژوهشنامه انقلاب اسلامی (9)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات