کلیدواژه:

جمهوری اسلامی ایران

تعداد اسناد علمی: 860

رویکرد جمهوری اسلامی ایران به صلح در جهان امروز

استاد راهنما: محمد ستوده آرانی ، استاد مشاور: نجف لکزایی ، دانشجو: علی خلجی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام - دانشکده علوم سیاسی - 1399 - [کارشناسی ارشد]

تاثیرات استقلال کردستان عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و مباحثی پیرامون آن

نویسنده: مهرداد برون ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

یمن در روابط منطقه ای عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران(۱۹۷۹-۲۰۱۶)

استاد راهنما: حسین رفیعی ، استاد مشاور: مختار صالحی ، دانشجو: علی ظهرابی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (364)
مقاله نشریه (288)
مقاله کنفرانس (208)
محل نشر
افاق امنیت (11)
سیاست خارجی (11)
مطالعات اسیای مرکزی و قفقاز (11)
مطالعات راهبردی (11)
دانش سیاسی (10)
سیاست دفاعی (10)
تحقیقات سیاسی بین المللی (9)
راهبرد (9)
سیاست (9)
پژوهشنامه انقلاب اسلامی (9)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات