کلیدواژه:

جنایات

تعداد اسناد علمی: 8

بررسی دلایل دلایل مشروعیت جهل حکمی و آثار مترتب بر آن در احکام جنایات در فقه اهل سنت

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی - 1397
کلیدواژه: جهل ، عذر ، احکام ، اهل سنت ، جنایات

بیوتروریزم غذایی و جایگاه آن در حقوق کیفری بین الملل

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار - 1396

تاثیرات سپاه صحابه بر تاریخ و تمدن اسلامی

مقاله کنفرانس: سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران - 1395

تحلیل و تفسیر تداخل در جنایات

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394

تروریسم دولتی وقربانیان ان در سطح بین المللی

مقاله کنفرانس: همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی - 1394

بررسی فقهی و حقوقی تداخل در جنایات

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق - 1393

حقوق بين المللي کيفري و پدافند غيرعامل

مقاله کنفرانس: همايش ملي پدافند غيرعامل و علوم انساني - 1393

بررسی چالشهای جرم انگاری جنایات بین المللی در حقوق کیفری ایران

استاد راهنما: حسین فخر ، استاد مشاور: اسمعیل رحیمی نژاد ، دانشجو: ابوذر کوه نورد ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (7)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (1)
سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و اموزش در ایران (1)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (1)
همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی (1)
همایش ملی پدافند غیرعامل و علوم انسانی (1)
چهارمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار (1)
کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات