کلیدواژه:

جنایات

تعداد اسناد علمی: 9

مقاله کنفرانس بررسی دلایل دلایل مشروعیت جهل حکمی و آثار مترتب بر آن در احکام جنایات در فقه اهل سنت

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی - 1397
کلیدواژه: جهل ، عذر ، احکام ، اهل سنت ، جنایات

مقاله کنفرانس مسیولیت مدنی ناشی از حوادث پزشکی

نویسنده: رقیه کرامتی ،
اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها - 1397

مقاله کنفرانس بیوتروریزم غذایی و جایگاه آن در حقوق کیفری بین الملل

چهارمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار - 1396

مقاله کنفرانس تاثیرات سپاه صحابه بر تاریخ و تمدن اسلامی

سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران - 1395

مقاله کنفرانس تحلیل و تفسیر تداخل در جنایات

نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394

مقاله کنفرانس بررسی فقهی و حقوقی تداخل در جنایات

اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق - 1393

پایان‌نامه بررسی چالشهای جرم انگاری جنایات بین المللی در حقوق کیفری ایران

استاد راهنما: حسین فخر ، استاد مشاور: اسمعیل رحیمی نژاد ، دانشجو: ابوذر کوه نورد ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (8)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
اولین همایش ملی ارتقاا نظام مسیولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها (1)
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (1)
سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و اموزش در ایران (1)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (1)
همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی (1)
همایش ملی پدافند غیرعامل و علوم انسانی (1)
چهارمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار (1)
کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات