کلیدواژه:

جنگ روانی

تعداد اسناد علمی: 174

جنگ روانی (کلامی)

کتاب: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 1397

جنگ روانی مدرن

نويسنده: امیرمحمد رفیعی ، ويراستار: عبدالله رفیعی ،
کتاب: امیر محمد - 1396
موضوع: جنگ روانی
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (128)
مقاله کنفرانس (16)
مقاله نشریه (15)
پایان‌نامه (15)
محل نشر
سیاست دفاعی (3)
همایش رسالت دانشگاهیان در مقابل جنگ نرم (3)
حقوق ملل (2)
همایش ملی پدافند غیرعامل و علوم انسانی (2)
پژوهش های ارتباطی (2)
اولین همایش ملی اسیب های اجتماعی (1)
اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی (1)
اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری) (1)
تاریخ روابط خارجی (1)
روانشناسی نظامی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات