کلیدواژه:

جهانی شدن

تعداد اسناد علمی: 2354

جهانی شدن حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها

مقاله نشریه: دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران » دوره 56، شماره 0، تابستان 1381

ابعاد جهانی شدن

مقاله نشریه: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره 157، شماره 0، بهار 1380

تتثییر جهانی شدن بر آلودگی محیط زیست در کشورهای در حال توسعه

پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد - 1397 - [کارشناسی ارشد]

کارکردهای دیپلماسی شهری در راهبرد ملی نمونه موردی : پیوندهای شهری کلان¬شهر تهران

مقاله کنفرانس: نخستین همایش آینده نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه - 1397

اثرات جهانی شدن و مدرنیزاسیون بر دگرگونی هویت شهر اسلامی

مقاله کنفرانس: اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1120)
مقاله نشریه (653)
کتاب (355)
پایان‌نامه (226)
محل نشر
هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی (131)
مطالعات راهبردی جهانی شدن (47)
سیاست (25)
مطالعات ملی (23)
ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن (21)
چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام (16)
علوم اجتماعی (13)
همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی (13)
هفتمین کنگره انجمن ژیوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر) (12)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (11)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات