کلیدواژه:

جواز

تعداد اسناد علمی: 34

بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن

مقاله نشریه: مقالات و بررسیها » دوره 71، شماره 0، تابستان 1381

بررسی تطبیقی بیع معتبر از دیدگاه حقوقدانان و فقهای امامیه

مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397
کلیدواژه: بیع ، صحت ، بطلان ، جواز ، عدم نفوذ.

بررسی مبانی لزوم تقلید در فروع نزد مذاهب اسلامی

استاد راهنما: علی ملکوتی ، استاد مشاور: علی اصغر امیری ، دانشجو: سید جعفر کاظمی ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - 1395 - [دکترای تخصصی (PhD)]

مبانی لزوم و جواز قراردادها

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی - 1395

بررسی تطبیقی موارد جواز و حرمت شکنجه و آزار بدنی از دیدگاه فریقین

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395

تجسس و جاسوسی در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران

استاد راهنما: محمدحسین گنجی ، استاد مشاور: خسرو نشان ، دانشجو: فاطمه متقیان بوعذار ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: تجسس ، جاسوسی ، حرمت ، جواز ، فقه ، حقوق
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (17)
مقاله کنفرانس (9)
پایان‌نامه (8)
محل نشر
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (4)
فقه و تاریخ تمدن (2)
مطالعات قرایت قران (2)
نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی (2)
اموزه های فقه مدنی (1)
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی (1)
اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت (1)
اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی (1)
حقوق پزشکی (1)
دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات