کلیدواژه:

جواز

تعداد اسناد علمی: 36

مقاله نشریه بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن

نشریه مقالات و بررسیها » دوره 71، شماره 0، تابستان 1381

مقاله کنفرانس بررسی فقهی حقوقی تلقیح مصنوعی و نسب مولود حاصل از آن

نویسنده: زهرا فیض ،
دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی - 1397

مقاله کنفرانس قتل درمقام دفاع از ناموس

سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی تطبیقی بیع معتبر از دیدگاه حقوقدانان و فقهای امامیه

ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397
کلیدواژه: بیع ، صحت ، بطلان ، جواز ، عدم نفوذ.

پایان‌نامه بررسی مبانی لزوم تقلید در فروع نزد مذاهب اسلامی

دانشجو: سید جعفر کاظمی ، استاد مشاور: علی اصغر امیری ، استاد راهنما: علی ملکوتی ،
دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - 1395 - [دکترای تخصصی (PhD)]

مقاله کنفرانس مبانی لزوم و جواز قراردادها

دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی - 1395

مقاله کنفرانس بررسی تطبیقی موارد جواز و حرمت شکنجه و آزار بدنی از دیدگاه فریقین

اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395

پایان‌نامه تجسس و جاسوسی در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران

استاد راهنما: محمدحسین گنجی ، استاد مشاور: خسرو نشان ، دانشجو: فاطمه متقیان بوعذار ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: تجسس ، جاسوسی ، حرمت ، جواز ، فقه ، حقوق
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (17)
مقاله کنفرانس (11)
پایان‌نامه (8)
محل نشر
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (4)
فقه و تاریخ تمدن (2)
مطالعات قرایت قران (2)
نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی (2)
اموزه های فقه مدنی (1)
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی (1)
اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت (1)
اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی (1)
حقوق پزشکی (1)
دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات