کلیدواژه:

جوانان

تعداد اسناد علمی: 1199

برنامه‌ریزی در مدیریت زمان

نويسنده: فاطمه اژدریان ، ويراستار: کامیاب کوثری ،
کتاب: موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 1397

تحلیل وضعیت اشتغال جوانان در اقتصاد ایران

مقاله کنفرانس: همایش ملی مدیریت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی - 1397

نقش آشنایی همسایگان در مقایسه با منابع دیگر تامین انتخاب همسر در جوانان

نویسنده: محمود بحرانی ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

مقایسه میزان افسردگی و پرخاشگری در بین جوانان پسر سیگاری و غیر سیگاری شهر حر ریاحی

مقاله کنفرانس: ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (564)
مقاله نشریه (300)
پایان‌نامه (252)
کتاب (83)
محل نشر
کنگره پیشگامان پیشرفت (80)
مطالعات جامعه شناختی جوانان (24)
کنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان (21)
علوم اجتماعی (18)
همایش ملی اسیب شناسی مسایل جوانان (18)
جامعه شناسی کاربردی (11)
پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه (10)
مطالعات جوانان (9)
نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت (8)
همایش بین المللی حقوق جوانان در جامعه اسلامی (8)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات