کلیدواژه:

حاملگی

تعداد اسناد علمی: 869

مقاله کنفرانس بررسی فراوانی تروبوسیتوپنی بارداری و ارزیابی ارتباط آن با پره اکلامپسی در زنان

سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (614)
مقاله نشریه (244)
مقاله کنفرانس (11)
محل نشر
زنان مامایی و نازایی ایران (22)
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (13)
علوم پزشکی رازی (11)
باروری و ناباروری (10)
پزشکی ارومیه (10)
دانشکده پزشکی اصفهان (9)
دانشگاه علوم پزشکی بابل (9)
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (7)
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (7)
طب تولید مثل ایران (7)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات