کلیدواژه:

حاکمیت مردم

تعداد اسناد علمی: 4

بررسی مفهوم افکار عمومی و جامعه مدنی در نظام حقوقی انگلستان و ایران

استاد راهنما: علیرضا دبیرنیا ، دانشجو: حدیث علیزاده ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله کنفرانس (2)
مقاله نشریه (1)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی (1)
همایش رسالت دانشگاهیان در مقابل جنگ نرم (1)
پژوهشنامه متین (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات