کلیدواژه:

حسادت

تعداد اسناد علمی: 50

بررسی حسادت بین علماء وروحانیون

مقاله کنفرانس: یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی - 1397

چگونه می توان مشکل پرخاشگری امید را حل کرد

مقاله کنفرانس: یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی - 1397

پیش بینی خشونت همسر علیه زنان براساس متغیرهای تمایز یافتگی و حسادت در زنان متاهل شهر اهواز

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران - 1397

حسادت در سنین نوجوانی و راه کار های کنترل و مقابله با آن

نویسنده: محدثه محمدی ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت - 1396

بررسی و مدیریت خشونت جوامع منطقه و جهان

نویسنده: فاطمه اسدی ،
مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران - 1396
کلیدواژه: خشونت ، عصبانیت ، خصومت ، تحقیر ، حسادت

بررسی و مدیریت خشونت جوامع منطقه و جهان

نویسنده: فاطمه اسدی ،
مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار - 1395
کلیدواژه: خشونت ، عصبانیت ، خصومت ، تحقیر ، حسادت
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (18)
مقاله نشریه (17)
مقاله کنفرانس (15)
محل نشر
پژوهش زبان و ادبیات فرانسه (3)
روان شناسی و دین (2)
معرفت (2)
یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی (2)
اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب (1)
تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (1)
جستار های زبانی (1)
حکومت اسلامی (1)
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی (1)
دومین همایش ملی اسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام اموزشی ایران (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات