کلیدواژه:

حضانت

تعداد اسناد علمی: 124

نگاهی به وظایف تربیتی پدر در برابر کودک از دیدگاه اسلام

مقاله نشریه: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره 164، شماره 0، زمستان 1381
کلیدواژه: پدر ، تربیت ، حضانت ، کودک ، ولایت قهری

نگاهی حقوقی به حضانت اطفال

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران - 1397
کلیدواژه: حضانت ، اطفال ، والدین ، حقوق

اثار اسقاط حق حضانت درازدواج مجدد مادر برکودک درپرتو قانون مدنی

نویسنده: سمیه رحیم پور ،
مقاله کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1397

آثار فقهی و حقوقی تغییر جنسیت

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

بررسی تطبیقی وضعیت حضانت و سرپرستی اطفال در اتحادیه اروپا و حقوق ایران

نویسنده: هادی حاجیان ،
مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه: حضانت ، حق ، تکلیف ، طفل ، مسیول حضانت

بررسی و تحلیل جایگاه حقوق کودکان

نویسنده: بهزاد صادقی ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

تادیب اطفال طبیعی توسط والدین و گستره آن

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

مقایسه ی مبانی حقوقی فقه اسلامی با حقوق بین الملل در زمینه حضانت فرزندان پس از طلاق

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397
کلیدواژه: حضانت ، حق ، تکلیف ، سقوط حضانت ، ولایت

بررسی حضانت کودکان مشروع و نامشروع

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

حضانت اطفال در قوانین و اندیشه امام خمینی (ره)

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397
کلیدواژه: حضانت ، طفل ، امام خمینی
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (54)
پایان‌نامه (40)
مقاله نشریه (30)
محل نشر
فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) (6)
چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارامدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (6)
اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی (4)
سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی (4)
فقه و تاریخ تمدن (3)
مطالعات راهبردی زنان (3)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (3)
کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی (3)
اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی (2)
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات